กลาโหมเล็งเปิดรับสมัคร "นักรบไซเบอร์"เป็นข้าราชการ

  • วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 12:34 น.

กลาโหมเล็งเปิดรับสมัคร "นักรบไซเบอร์"เป็นข้าราชการ

กลาโหม เล็งเปิดรับ "นักรบไซเบอร์" เป็น "ข้าราชการพลเรือนกลาโหม" พร้อมรับสมัคร บุคคลไม่จำกัดเพศ อายุ "ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว"

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พลเอก ฤทธี อินทราวุธ หัวหน้าคณะทำงานไซเบอร์กลาโหม กล่าวว่า กองทัพมีแผนสร้าง กำลังสำรอง ที่มีความรู้ด้านไซเบอร์ ไปพร้อมกัน กับการสร้าง กำลังพลสำรอง

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ ประชุมแนวทางการดำเนินการนำขีดความสามารถผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน และกำลังพลสำรองไซเบอร์ มาผนึกกำลังในการรับมือ กับภัยคุกคามไซเบอร์ ภายในปี 2561 โดยจะมีการรับสมัคร "พนักงานราชการที่มีศักยภาพสูง" ตามนโยบายรัฐบาล , การรับสมัคร "ข้าราชการพลเรือนกลาโหม"

นอกจากนี้จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนไม่จำกัดเพศ อายุ "ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว" ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ 2521 และการรับสมัคร "กำลังพลสำรองที่มีคุณวุฒิและความสามารถด้านไซเบอร์ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว" ตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ 2558 ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว คราวละ 4 ปีต่อเนื่องไม่เกิน 2 ครั้ง โดยกำลังพลสำรองผู้สมัคร อายุไม่เกิน 35 ปี และการทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จะพ้นสภาพการเป็นกำลังพลสำรอง

"ในอดีต ยุคสงครามเย็น กำลังพลสำรอง ถือเป็น กำลังกองหนุน ที่มีความสำคัญต่อกองทัพ แต่สงครามในยุค เทคโนโลยี ปัจจุบัน กำลังพลสำรอง ไซเบอร์ ถือเป็น อำนาจกำลังรบ ที่มีความสำคัญ ต่อประเทศชาติ" พลเอกฤทธี กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ