กลาโหมเล็งเปิดรับสมัคร "นักรบไซเบอร์"เป็นข้าราชการ

  • วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 12:34 น.
  • | เปิดอ่าน 8,954
Share on Google+
LINE it!

กลาโหมเล็งเปิดรับสมัคร "นักรบไซเบอร์"เป็นข้าราชการ

กลาโหม เล็งเปิดรับ "นักรบไซเบอร์" เป็น "ข้าราชการพลเรือนกลาโหม" พร้อมรับสมัคร บุคคลไม่จำกัดเพศ อายุ "ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว"

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พลเอก ฤทธี อินทราวุธ หัวหน้าคณะทำงานไซเบอร์กลาโหม กล่าวว่า กองทัพมีแผนสร้าง กำลังสำรอง ที่มีความรู้ด้านไซเบอร์ ไปพร้อมกัน กับการสร้าง กำลังพลสำรอง

ทั้งนี้ คณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศ และไซเบอร์ ประชุมแนวทางการดำเนินการนำขีดความสามารถผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน และกำลังพลสำรองไซเบอร์ มาผนึกกำลังในการรับมือ กับภัยคุกคามไซเบอร์ ภายในปี 2561 โดยจะมีการรับสมัคร "พนักงานราชการที่มีศักยภาพสูง" ตามนโยบายรัฐบาล , การรับสมัคร "ข้าราชการพลเรือนกลาโหม"

นอกจากนี้จะรับสมัคร บุคคลพลเรือนไม่จำกัดเพศ อายุ "ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว" ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ 2521 และการรับสมัคร "กำลังพลสำรองที่มีคุณวุฒิและความสามารถด้านไซเบอร์ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว" ตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ 2558 ทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว คราวละ 4 ปีต่อเนื่องไม่เกิน 2 ครั้ง โดยกำลังพลสำรองผู้สมัคร อายุไม่เกิน 35 ปี และการทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว จะพ้นสภาพการเป็นกำลังพลสำรอง

"ในอดีต ยุคสงครามเย็น กำลังพลสำรอง ถือเป็น กำลังกองหนุน ที่มีความสำคัญต่อกองทัพ แต่สงครามในยุค เทคโนโลยี ปัจจุบัน กำลังพลสำรอง ไซเบอร์ ถือเป็น อำนาจกำลังรบ ที่มีความสำคัญ ต่อประเทศชาติ" พลเอกฤทธี กล่าว

Share on Google+
LINE it!

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ Nytive