พีมูฟพอใจเอ็มโอยูยอมเก็บของกลับบ้าน

  • วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 13:27 น.

พีมูฟพอใจเอ็มโอยูยอมเก็บของกลับบ้าน

เสธ.ทบ.เจรจากลุ่มพีมูฟ  ลงนาม เอ็มโอยู ตั้ง คณะกรรมการ เสนอ"พล.อ.ประวิตร" แก้ปัญหา  ด้านผู้ชุมนุมพอใจ เดินทางกลับเย็นนี้

เมื่อวันที่ 12 พค. พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เข้าพูดคุยกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ  ที่เดินทางมาเรียกร้องการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน  ที่ปักหลังชุดนุมที่หน้ากระทรวงการคลังซึ่งภายหลังการหารือ  ได้มีการลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกลุ่มพีมูฟ   คือให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ ที่มีตัวแทนของกลุ่มพีมูฟเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ในวันที่ 16 พ.ค. และให้พล.อ.ประวิตร เป็นประธานคณะกรรมการโฉนดชุมชน  ทั้งนี้เรื่องใดเป็นปัญหาเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันที  ต้องดำเนินการโดยไม่รอการจัดตั้งอนุกรรมการฯ และเรื่องใดได้ข้อยุติแล้ว ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 15 พ.ค. เพื่อแก้ไขทันที ส่วนปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆกับชาวบ้านที่เดือดร้อน จนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการ กขป.5 

ทั้งนี้หลังจากหารือจะนำข้อสรุป ข้างต้น นำเรียนพล.อ.ประวิตร  ในขณะเดียวกันก็จะให้ทีมงานฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เร่งด่วนทันที ซึ่งกลุ่มพีมูฟยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และยินยอมที่จะแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยทางกระทรวงคมนาคมได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้(12 พ.ค.)

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ