สนช.ตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติว่าที่กกต. ไร้เงา"พล.อ.อู้ด"

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 13:07 น.
สนช.ตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติว่าที่กกต. ไร้เงา"พล.อ.อู้ด"
สนช.ตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติว่าที่กกต. ไร้เงาพล.อ.อู้ด หลังมีคลิปเสียงกสทช.

เมื่อวันที่ 11 พค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (กมธ.)จำนวน 17 คนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 7 คน โดยมีกรอบเวลาพิจารณ 60 วันก่อนส่งกลับมาให้ที่ประชุมสนช.ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ต่อไป

สำหรับกมธ.จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1.พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 2.พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร 3.พล.อ.ธีรเดช มีเพียร 4.พล.อ.ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ 5.พล.ร.อ.นะดล โชคระดา 6.นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 7.นายพรศักดิ์ เจียรณัย 8.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

9.พล.ร.อ.พิจารณ์ ธีรเนตร 10.พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ 11.พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ 12.พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ 13.นายสมชาย แสวงการ 14.นายสมพร เทพสิทธา 15.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 16.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ 17.พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติฯกกต.ครั้งนี้ไม่มีชื่อของพล.อ.อู้ด เบื้องบน สมาชิกสนช. เข้าร่วมด้วย ภายหลังจากถูกพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีเสียงอยู่ในคลิปเสียงที่มีเนื้อหาถึงการเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)ที่ผ่านมา จากเดิมที่พล.อ.อู้ด จะถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกมธ.มาแล้วหลายครั้ง