รองนายกฯ กำชับบุรีรัมย์ทำแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชัดเจน

  • วันที่ 07 พ.ค. 2561 เวลา 12:37 น.

รองนายกฯ กำชับบุรีรัมย์ทำแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชัดเจน

รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการบุรีรัมย์กำชับให้ทุกหน่วยแก้ปัญหาประชาชน ป้องกันปัญหายาเสพติดและการบุกรุกทำลายป่า

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง โดยการสรุปภาพรวมจังหวัดบุรีรัมย์ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการสนับสนุนการขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งถนน สนามบิน ระบบระบายน้ำและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค รองรับควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ส่วนราชการของบุรีรัมย์ มุ่งมั่นทำงานหนักร่วมกันมากขึ้น ด้วยการดึงศักยภาพ จุดแข็งของพื้นที่และร่วมพัฒนาเติมเต็มไปด้วยกัน ตอบสนองทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในภาพใหญ่ การพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงขอให้จัดทำแผนงานและงบประมาณให้มีความชัดเจน เชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้กลไกประชารัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนบริหารงานร่วมกันระดับพื้นที่ เน้นความรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นรูปธรรม

ขณะเดียวกัน ต้องเร่งรัดนำข้อมูลการร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมและข้อมูลระดับพื้นที่ มาวิเคราะห์เชื่อมโยง เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้อย่างแท้จริง ทั้ง ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร และปัญหายาเสพติด ปัญหาภัยแล้ง การบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะซึ่งตามมาด้วยปัญหาภัยพิบัติ พร้อมทั้งให้เตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน รมว.กห. กำชับให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่ ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าวและงานเชิงป้องกัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  

สำหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน พล.อ.ประวิตร กำชับให้เพ่งเล็งปัญหายาเสพติด การบุกรุกทำลายป่าไม้ คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย โดยขอให้กองทัพภาคที่ 3 โดยกองกำลังสุรนารี และมณฑลทหารบกที่ 26 ร่วมกับสำนักทหารพัฒนาภาค 5 ประสานการทำงานร่วมกัน โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการควบคู่กับยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง และให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากงานพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดน เพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไปด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ