posttoday

"จาตุรนต์" ดีใจศาลสั่งคืนพาสปอร์ตให้ ลั่นรัฐทำอะไรเหนือกฎหมายไม่ได้

01 พฤษภาคม 2561

จาตุรนต์ โพสต์ดีใจที่ได้สิทธิพลเมืองคืนหลังศาลเพิ่มถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดิน ชี้รัฐจะอ้างเหตุผลจำกัดสิทธิที่อยู่เหนือกฎหมายไม่ได้

จาตุรนต์ โพสต์ดีใจที่ได้สิทธิพลเมืองคืนหลังศาลเพิ่มถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดิน ชี้รัฐจะอ้างเหตุผลจำกัดสิทธิที่อยู่เหนือกฎหมายไม่ได้

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.  หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินของทางนายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย

นายจาตุรนต์ ได้โพสต์แสดงความเห็นว่า รู้สึกดีใจที่ได้หนังสือเดินทางกลับคืน แต่ยิ่งกว่านั้นคือการได้สิทธิของความเป็นพลเมืองไทย และสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรต้องสูญเสียไปแม้แต่วินาทีเดียวกลับคืนมา ทั้งนี้การยกเลิกหนังสือเดินทางของตน มีต้นเหตุมาจากการที่วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนข้ออ้างที่ใช้ในการยกเลิกนั้น ไม่เป็นความจริงและไม่มีความจำเป็นตามที่อ้างคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของตนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำพิพากษาครั้งนี้ ได้ยืนยันว่า ประชาชนไทยพึงได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยให้การรับรองและกฎหมายของประเทศไทยเอง การที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะอ้างสถานการณ์พิเศษหรือเหตุผลื่นใดที่อยู่นอกเหนือกฎหมายไม่ได้