ครม.ไฟเขียวย้ายผู้ว่าฯ-บิ๊กข้าราชการมหาดไทย12ตำแหน่ง

  • วันที่ 24 เม.ย. 2561 เวลา 14:39 น.

ครม.ไฟเขียวย้ายผู้ว่าฯ-บิ๊กข้าราชการมหาดไทย12ตำแหน่ง

ที่ประชุมครม.อนุมัติโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด-ข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 12 ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดกลางปี จำนวน 12 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมา ดังนี้

1.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผวจ.เชียงใหม่ เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผวจ.เชียงใหม่

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย เป็น ผวจ.พะเยา

4.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.เชียงราย

5.นายณรงค์ พลละเอียด ผวจ.ชุมพร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผวจ.ชุมพร

8.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ตรวจกระทรวง เป็น ผวจ.บึงกาฬ

9.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผวจ.ปราจีนบุรี เป็น ผวจ.อำนาจเจริญ

10.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็น ผวจ.ปราจีนบุรี

11.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผวจ.เพชรบูรณ์

12.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ