ชงแก้กม.ศาลเลือก2ตุลาการโควตาคนนอกป้องแทรกแซง

  • วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 07:42 น.

ชงแก้กม.ศาลเลือก2ตุลาการโควตาคนนอกป้องแทรกแซง

ศาลชงแก้กฎหมายให้ผู้พิพากษาโหวต 2 ก.ต.จากคนนอกเพื่อประกันความอิสระ

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอแก้ไขกฎหมายโดยขอให้มีการกำหนดหลักการใหม่เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการ หรือ ก.ต. ในเรื่องของการได้มาซึ่ง ก.ต.ที่มาจากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้พิพากษา

ทั้งนี้ ก.ต.เดิมจะมีทั้งหมด 15 คน มีประธานศาลฎีกาเป็นประธานโดยตำแหน่ง 1 คน เลือกจากผู้พิพากษาชั้นศาลฎีกา 6 คน ชั้นศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และบุคคลภายนอกที่คัดเลือกมาจากวุฒิสภา 2 คน

“สำนักงานศาลเสนอให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้พิพากษา 2 คน ที่เดิมให้วุฒิสภาเป็นคนเลือกเปลี่ยนมาให้ผู้พิพากษา ทั้งประเทศเป็นคนเลือกแทน” นายสราวุธ กล่าว

นายสราวุธ กล่าวว่า เจตนารมณ์ในการแก้ไขกฎหมายเพื่อประกันการทำหน้าที่ผู้พิพากษาต้องปราศจากการแทรกแซง การใช้อำนาจจากบุคคลหรือองค์กรใดๆ จะเห็นได้ว่าเวลาผู้พิพากษาตัดสินคดี องค์คณะมีสิทธิเด็ดขาด ไม่ว่าประธานศาล อธิบดีศาล หรือหัวหน้าศาล ไม่สามารถสั่งผู้พิพากษาในการตัดสินคดีได้

“ดังนั้น การแทรกแซงไม่ว่าอำนาจจากภายในและภายนอกไม่สามารถทำได้ ถือเป็นหลักการสากลที่ผู้พิพากษาต้องมีความเป็นอิสระ กระบวนการแสวงหาความจริงของผู้พิพากษา ต้องไม่หวาดกลัวและสามารถให้ความบริสุทธิ์กับประชาชนได้ ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในชั้นของกรรมาธิการวิสามัญของสภา” นายสราวุธ กล่าว

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ