ศาลรับตีความกฎหมายลูก สส.

  • วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 07:16 น.

ศาลรับตีความกฎหมายลูก สส.

ศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ ร่างพรป.สส. พร้อมคำสั่งคสช.ที่53/2560 ให้แจงก่อน 25 เม.ย.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องที่ผู้ตรวจการเเผ่นดิน เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 231 (1) ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25, 26 ,27 และมาตรา 45 หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากกรณีเป็นการยื่นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 50 และหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้า คสช. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 25 เม.ย. 2561

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีมติรับคำร้องที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิก สนช.จำนวน 27คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.มาตรา35(4)และ(5) รวมทั้งมาตรา 92 วรรค 1 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ ไว้วินิจฉัยแล้ว โดยให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ รวมทั้งให้ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิก สนช.ผู้แทนฝ่ายผู้เสนอความเห็น,ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.), ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และประธาน กกต.จัดทำความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 25เม.ย.

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ