ปชป.เปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิก 3ช่องทาง

วันที่ 31 มี.ค. 2561 เวลา 13:22 น.
ปชป.เปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิก 3ช่องทาง
พรรคประชาธิปัตย์เปิดให้ยืนยันความเป็นสมาชิก 3ช่องทาง ด้าน องอาจ แนะ ผู้ตรวจการฯ ส่งความเห็นคำสั่ง คสช.53/60ไปยังหัวหน้า คสช.จี้แก้คำสั่งให้เป็นไปตาม รธน.และโรดแมป

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.)  เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เม.ย. เป็นวันเริ่มต้นที่กฎหมายพรรคการเมืองให้ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่แล้วจะมีโอกาสยืนยันสมาชิกพรรคได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2560 โดยสมาชิกพรรคฯสามารถยืนยัน ได้ 3 วิธี คือ 1. มายืนยันด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ พรรคประชาธิปัตย์ 2. ยืนยันด้วยตัวเองที่จุดยืนยันสมาชิกทั่วประเทศ 307 จุด และ 3.ใช้แอพพลิเคชั่น D-Connect  ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่พรรคประชาธิปัตย์พัฒนาขึ้น เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการยืนยันการเป็นสมาชิกที่สำนักงานใหญ่ และจุดยืนยัน 300 กว่าจุดทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์  ทั้งนี้การยืนยันสมาชิกพรรคฯ นั้น ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมค่าสมาชิก 100 บาท สำหรับสมาชิกรายปี และ 2,000 บาท สำหรับสมาชิกตลอดชีพ

นายจุติ ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยคำสั่งคสช.ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการยืนยันสมาชิกแต่อย่างใด

ด้าน  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์ เคยยื่นคำร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 เรื่องการดำเนินการตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ถึงแม้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่จะส่งเรื่องต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 เป็นการลิดรอนสิทธิของสมาชิกพรรค และเพิ่มภาระให้กับสมาชิก แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถส่งเรื่องให้ คสช. ผู้ออกคำสั่งเพื่อรับทราบถึงเนื้อหาของคำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่ง เมื่อ คสช. ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็อาจแก้ไขคำสั่งที่ 53 / 2560 ได้ทันที เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงขอฝากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสรุปความเห็นส่งให้ คสช. ที่เป็นผู้ออกคำสั่งด้วย จะช่วยทำให้เกิดความสมบูรณ์จะได้ไม่ต้องมีเรื่องไปให้รกศาลรัฐธรรมนูญโดยเปล่าประโยชน์

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่าการพิจารณาคำร้องจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินครั้งนี้ มีเพียง สนช. และ กกต. ยื่นคำชี้แจงมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่หัวหน้า คสช. ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งที่ 53 / 2560 ที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 25 ,26,27 ประกอบมาตรา 45 กลับไม่ส่งคำชี้แจงไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น  อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งสรุปความเห็นคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 ขัดรัฐธรรมนูญไปให้หัวหน้า คสช. ก็ขอให้หัวหน้า คสช. ปรับปรุงแก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ 53 / 2560 ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญด้วย ก็จะช่วยให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามโรดแม๊ปด้วยความถูกต้องเหมาะสมต่อไป