"พรเพชร"เชื่อยื่นตีความเลือกตั้งสส.ไม่กระทบโรดแมป

วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 19:21 น.
"พรเพชร"เชื่อยื่นตีความเลือกตั้งสส.ไม่กระทบโรดแมป
"พรเพชร"ส่งหนังสือถึงนายกฯก่อนยื่นศาลตีความร่างพรป.เลือกตั้งสส. มั่นใจ ไม่กระทบโรดแมป เหตุประเด็นที่ส่อขัดไม่น่าจะทำให้กม.ล้มไปทั้งหมด

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า ได้รับหนังสือจากนายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสนช.พร้อมคณะรวม 27 คน เพื่อขอให้ประธานสนช.ส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นสำคัญที่จะยื่น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การตัดสิทธิการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองของบุคคลที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2.การอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในการลงคะแนนเลือกตั้ง

นายพรเพชร กล่าวว่า เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ทำให้ต้องมีหนังสือไปยังพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อสอบถามว่าได้นำร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯขึ้นทูลเกล้าฯแล้วหรือไม่ โดยสนช.จะต้องรอหนังสือตอบกลับจากนายกฯก่อน ซึ่งถ้านายกฯยังไม่ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯและนายกฯจะไม่ยื่นร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ประธานสนช.จะได้ส่งคำร้องของสมาชิสนช.จำนวน 27 คนไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไป อย่างไรก็ตาม หากพ้นวันที่ 12 เม.ย.โดยที่นายกฯไม่ได้ตอบกลับมา เท่ากับว่าหน้าที่ในการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้นเป็นอันหมดไป

เมื่อถามว่า การยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะกระทบโรดแมปตามประธานสนช.เคยบอกก่อนหน้านี้หรือไม่ นายพรเพชร กล่าวว่า กรณีนี้จะกระทบกับโรดแมปก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนเต็มเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าอย่างกรณีการจัดเลือกตั้งภายใน 150 วันก็สามารถดำเนินการได้เร็วกว่านั้นก็ได้ เช่น จัดเลือกตั้งภายใน 120 วัน เป็นต้น เพื่อชดเชยเวลาที่ศาลใช้ในการพิจารณาร่างกฎหมาย สำหรับขั้นตอนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ จะมีหนังสือไปถึงศาลอยู่แล้วว่ารัฐบาลและคสช.มีความห่วงใยในเรื่องของโรดแมป จึงขอความกรุณาของศาลพิจารณาโดยใช้เวลาที่ไม่กระทบโรดแมปมากนัก

นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ เพราะประเด็นที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเป็นบทบัญญัติที่เป็นเอกเทศแยกจากกัน ถ้าประเด็นเหล่านั้นขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ จะมีผลเพียงแค่ตัดมาตราดังกล่าวออกไปเท่านั้น