มีชัยจ่อทำความเห็นเสนอพรเพชรหวั่นกม.ลูกสส.-สว.เป็นปัญหา

  • วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 14:58 น.

มีชัยจ่อทำความเห็นเสนอพรเพชรหวั่นกม.ลูกสส.-สว.เป็นปัญหา

กรธ.เตรียมทำความเห็นยื่นพรเพชรทบทวนกฎหมายลูกสส.-สว. หวั่นเป็นปัญหาภายหลังถูกยื่นตีความขัดรัฐธรรมนูญ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงผลการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบตามการปรับแก้ของ กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ว่า กรธ.จะทำความเห็นต่อพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.พิจารณา ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่

ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อห่วงกังวล คือ ในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. ที่ห้ามคนไม่ไปเลือกตั้งเป็นข้าราชการการเมืองนั้น เป็นการตัดสิทธิหรือเสรีภาพ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิสามารถตัดได้ แต่ถ้าเป็นเสรีภาพตัดไม่ได้ อีกประเด็น คือ การให้เจ้าหน้าที่ช่วยผู้พิการลงคะแนน โดยให้ถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับนั้น ซึ่งมันไม่ใช่ และอาจขัดกับหลักในรัฐธรรมนูญ

ส่วนในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่แยก ผู้สมัครเป็น 2ประเภท แบบอิสระและองค์กร แต่ในรัฐธรรมนูญบอกให้เลือกกันภายในกลุ่ม อีกทั้ง อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติและความสุจริต เพราะการกำหนดให้ 1 องค์กรสามารถส่งผู้สมัครได้จังหวัดละ 1 คน เช่น หอการค้ามี 76 จังหวัด แต่ละแห่งส่งครบทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม แค่หอการค้าแห่งเดียวก็มีผู้สมัคร 5 พันกว่าคนแล้ว หากสนช.ดำเนินการให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตอนนี้ จะไม่กระทบกับโรดแมป ส่วนจะต้องทำอย่างไรต้องดูคำวินิจฉัย แต่หากปล่อยไปจนถึงเลือกตั้งสว.ไปแล้วมีคนไปร้อง แล้วศาลบอกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จะกระทบต่อโรดแมปทันที

"กระบวนการที่อยากให้เร็ว มันจะล้มทั้งยืน ทุกอย่างต้องเริ่มใหม่หมด ต้องเริ่มนับหนึ่ง เขียนกฎหมายกันใหม่ ใครจะเขียน กรธ.ก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้น ตอนนี้กรธ.เป็นห่วง หากจะอยู่นิ่งเฉยก็เหมือนไม่ทำหน้าที่ จึงจะส่งบันทึกความเห็นไปให้สนช.ภายในวันสองวันนี้” ประธานกรธ.กล่าว

ส่วนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้ป.ป.ช.บางรายที่มีลักษณะต้องห้ามอยู่ต่อไป นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.เคยทำความเห็นเรื่องนี้เพราะความห่วงใย ตอนนี้นอกเหนือจากกรธ.แล้ว เมื่อศาลวินิจฉัยแบบนี้ก็ย่อมผูกพันทุกองค์กร แต่จะเห็นด้วยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ