สภาแจงเลขาฯกมธ.เอี่ยวโอนเงินบึ้มไม่ได้เป็นขรก.

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 17:34 น.
สภาฯ แจง “วสา” เลขาฯกมธ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดแมนชั่นย่านบางบัวทอง ไม่ได้เป็นข้าราชการ

นายคัมภีร์  ดิษฐากรณ์   รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาฯ   ชี้แจงกรณีที่มีการอ้างว่า  น.ส.วสา  เทพเรียน   ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับ-โอนเงิน คดีระเบิดที่ อ.บางบัวทอง  และเป็นข้าราชการประจำรัฐสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  สภาผู้แทนราษฎร ว่า  น.ส.วสา ไม่ได้มีฐานะเป็นข้าราชการ หรือพนังงานลูกจ้างของรัฐ แต่เป็นเพียงผู้ปฎิบัติหน้าที่  ซึ่งรับเงินค่าตอบแทน ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ประจำ กมธ. โดยเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งตามคำสั่งที่ 2636/2553 ตามที่ กมธ.ได้เสนอชื่อน.ส. วสา ขึ้นมาและสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ก็ได้มีคำสั่ง ตามที่ กมธ.เสนอ ทั้งนี้การแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าว ไม่ได้มีผลผูกพันต่อสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ทั้งในฐานะข้าราชการ  และลูกจ้างของรัฐ

นายคัมภีร์ กล่าวอีกว่า  อย่างไรก้ตามในระหว่างนี้ น.ส.วสา  ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  เว้นแต่ กมธ.ชุดดังกล่าวจะเสนอให้มีการถอดถอนออกจากตำแหน่ง ฐานที่ทำให้สภาผู้แทนราษฎร เกิดความเสื่อมเสีย ซึ่งถ้า กมธ.เสนอเรื่องมาเมื่อใด ทางสำนักเลขาธิการสภาฯ จะออกคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่ตามขั้นตอนของสภาฯ

"ตามกฎของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา กำหนดให้ข้าราชการและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด แต่หากบางคนจะมีสีอยู่ในใจก็เป็นเรื่องส่วนตัว "นายคัมภีร์ กล่าว