คลิปข่าว ประสพสุข ยอมรับมี จนท.สภาฯ เกี่ยวข้องระเบิดบางบัวทอง

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 14:10 น.
ประสพสุขประธานวุติสภา มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบิดที่บางบัวทองจริง