กมธ.3ฝ่ายมีมติเอกฉันท์ห้ามจัดมหรสพตอนหาเสียง

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 17:07 น.
กมธ.3ฝ่ายมีมติเอกฉันท์ห้ามจัดมหรสพตอนหาเสียง
กมธ.ร่วมพิจารณากฎหมาย ส.ส. เห็นพ้องแก้ประเด็นมหรสพกลับตามร่างเดิมกรธ.ที่ห้ามจัด พร้อมทบทวนการตัดสิทธิผู้ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยภายหลังการประประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวิทยา ผิวผ่อง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธาน กมธ. ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะมีการแก้ไขใน 2 ประเด็น 1.ห้ามจัดมหรสพ โดยลงมติ 9 ต่อ 0 เสียง ให้กลับไปใช้ร่างเดิมตามที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เสนอมา

และ2.ปรับปรุงรายละเอียดมาตรา 35 คือ การตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนจะปรับปรุงอย่างไรให้กลับไปหารือกันอีกครั้ง ซึ่งท่าทีตัวแทนจาก สนช.ไม่มีปัญหากับการแก้ไขใน 2 ประเด็นนี้ เพราะถ้ามีเหตุผล สนช. ก็พร้อมรับฟัง

"ผมยืนยันว่ากมธ.ร่วมทั้ง 3 ฝ่ายไม่มีความขัดแย้งกัน ทุกอย่างมีการพูดคุยกันไปตามเหตุและผล หากเห็นว่ามาตราขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก็มาพูดคุยกัน เพื่อทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส"นายศุภชัย กล่าว