อธิการฯนิด้าแจงเบรกเผยแพร่โพลประเด็นยืมนาฬิกาหรูหวั่นชี้นำสังคม

วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 07:33 น.
อธิการฯนิด้าแจงเบรกเผยแพร่โพลประเด็นยืมนาฬิกาหรูหวั่นชี้นำสังคม
อธิการบดีนิด้า แจงคณะผู้บริหารไม่ให้เผยแพร่โพลประเด็นยืมนาฬิกาหรูหวั่นชี้นำสังคม เหตุ ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบ

นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า สาเหตุที่คณะผู้บริหารนิด้าตัดสินใจไม่ให้นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเรื่องการยืมนาฬิกา เพราะเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หากเผยแพร่ออกไปอาจเป็นการชี้นำได้

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ การทำโพลในครั้งนี้เป็นการมุ่งไปที่การชี้ถูกหรือผิดของบุคคลที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ป.ป.ช.ย่อมไม่มีความเหมาะสมเช่นกัน ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจคะแนนความนิยมของประชาชนที่มีต่อผู้นำรัฐบาล

“นิด้าให้ความเคารพต่อเสรีภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ และการตัดสินใจครั้งนี้ผู้บริหารนิด้าไม่ได้ถูกบีบจากผู้มีอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น” นายประดิษฐ์ กล่าว

ขณะที่นายอานนท์ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 29 ม.ค. เพราะเสรีภาพทางวิชาการเป็นเรื่องสำคัญ โดยหากไม่สามารถธำรงสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ ย่อมไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซึ่งต้องทำหน้าที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชน