นายกฯ ชู 4 ผลงานรัฐบาลสำเร็จ

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 14:36 น.
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยกล่าวว่า รัฐบาลสามารถดำเนินงานนโยบาย 4 ด้าน เป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ได้แก่ 1. นโยบายด้านปากท้องประชาชน อาทิ ต้นกล้าอาชีพ ที่สามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้ถึง 2.8 แสนอัตรา โดยผู้เข้าโครงการต้นกล้าอาชีพ กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

2.นโยบายด้านบริการประชาชน ได้แก่ โครงการเช็คช่วยชาติ โครงการเรียนฟรี 15 ปี โครงการเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท และเพิ่มเงินเดือนอสม. ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

3.นโยบายการพัฒนาการเมือง เช่น โครงการสามัคคีไทยเข้มแข็ง ที่ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติบ้านเมือง

และ 4. นโยบายปกป้องเทิดทูนสถาบัน ที่ล่าสุด รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภายใต้แนวคิด ความสุขของคนไทยภายใต้แสงพระบารมี