ปชป.ร้องผู้ตรวจฯยื่นตีความคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560

  • วันที่ 23 ม.ค. 2561 เวลา 14:00 น.

ปชป.ร้องผู้ตรวจฯยื่นตีความคำสั่ง คสช. ที่ 53/2560

“อภิสิทธิ์”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย และนายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในคำสั่งที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ปี 2560

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 ไม่ได้ปลดล็อคทางการเมืองแต่อนุญาตให้พรรคการเมืองใหม่หาสมาชิกพรรคได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2561 แต่กลับบังคับให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมต้องยืนยันสมาชิกภาพของตนเองพร้อมแสดงหลักฐานคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามพร้อมชำระค่าบำรุงพรรคภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 ขณะเดียวกัน ยังไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองและหัวหน้าพรรคการเมืองทำกิจกรรมและไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้

ทั้งนี้ ในส่วนประชาธิปัตย์ที่มีสมาชิกประมาณ 2.5 ล้านคน จึงเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้กับหัวหน้าพรรคและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เนื่องจากสมาชิกพรรคต้องทำหนังสือยืนยันกับหัวหน้าพรรคไม่สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้และต้องแสดงหลักฐานให้ครบถ้วน ซึ่งหมายถึงการติดต่อขอรับรองตัวตนและสถานะจากหน่วยงานต่างๆ ถึง 19 หน่วยงาน และทางพรรคจะต้องทำการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจกับสมาชิกก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถระดมทุนได้ จึงถือว่าประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคถูกลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างพรรคการเมืองเดิมกับพรรคการเมืองใหม่และละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่บัญญัติมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความแตกต่างของความคิดทางการเมืองอีกด้วย

ทั้งนี้ การที่ คสช. อ้างว่ามีรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองที่มีความซ้ำซ้อนนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ประกาศใช้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้สำรวจและจัดทำรายชื่อสมาชิกพรรคการเมืองทุกพรรคทั้งหมดแล้ว ส่วนการสมัครสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เดิมผู้สมัครก็ต้องกรอกใบสมัคร ลงลายมือชื่อ ภาพถ่าย เอกสารและพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนอย่างชัดแจ้งแล้ว

ส่วนการอ้างว่าคำสั่ง คสช. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคการเมืองทุกๆ อุดมการณ์ก็ไม่เป็นความจริง เพราะการประชุมใหญ่พรรคการเมืองยังไม่สามารถทำได้และตามกฎหมายเดิมก็ไม่ได้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองเก่ากับพรรคการเมืองใหม่ เนื่องจากทุกพรรคการเมืองต้องจัดให้มีสมาชิกชำระเงินค่าบำรุงพรรคในจำนวนและเงื่อนไขอยู่แล้ว

นอกจากนี้ การออกคำสั่งดังกล่าวยังถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการออกกฎหมายด้วย

ขณะที่ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมบอกว่าวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม พิจารณาว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชน ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และไม่เป็นธรรมจริงหรือไม่ โดยหากพิจารณาแล้วว่าคำสั่งคสช. มีความชอบธรรม จะต้องแจ้งให้ผู้ร้องรับทราบ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นชอบตามผู้ร้อง ว่าคำสั่งนั้นเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป  โดยจะต้องขอคำชี้แจงจากผู้ออกกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากคสช.

ทั้งนี้จะเร่งรัดตรวจสอบให้ทันก่อนวันที่ 1 มี.ค. ซึ่งจะเป็นวันแรกที่อนุญาตให้พรรคการเมืองใหม่ สามารถดำเนินการหาสมาชิกได้

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ