ว่าที่กกต.ใหม่ส่อสะดุดปมคุณสมบัติต่ำ

  • วันที่ 15 ม.ค. 2561 เวลา 07:27 น.

ว่าที่กกต.ใหม่ส่อสะดุดปมคุณสมบัติต่ำ

กมธ.เช็กประวัติ 5 ว่าที่ กกต. พบสเปกไม่ถึง หวั่นคุมเลือกตั้งไม่ได้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เตรียมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน ในช่วงต้นเดือน ก.พ. ภายหลังจากที่ สนช.ได้ให้ความเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ในช่วงปลายเดือน ม.ค.

ทั้งนี้ ขณะนี้ขั้นตอนของการเลือก กกต.อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน สมาชิก สนช. เป็นประธาน โดยกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นว่าการสรรหา กกต.ในส่วนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน 2 คน ไม่มีปัญหาข้อกฎหมาย แต่กรณีการสรรหาบุคคลจำนวน 5 คน จากคณะกรรมการสรรหานั้นมีประเด็นที่ กมธ.ติดใจสงสัยอยู่พอสมควร

แหล่งข่าวจากคณะ กมธ. ระบุว่า ประเด็นที่มีข้อสงสัย ได้แก่ 1.ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ผ่านการสรรหาบางคนไม่ได้มีประสบการณ์ตามวิชาชีพของตัวเองอย่างแท้จริง เช่น การจบการศึกษานิติศาสตร์ แต่มีประสบการณ์ในการทำคดีไม่มากนัก อีกทั้งมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองใหญ่บางพรรค เป็นต้น 2.การที่คณะกรรมการสรรหาเลือกบุคคลให้เหลือ 5 คน จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามกฎหมายกำหนดเพียง 15 คนเท่านั้น เป็นอัตราส่วนที่น้อยเกินไป เพราะคณะกรรมการสรรหาควรต้องมีตัวเลือกมากกว่านี้

“จากปัญหาตรงนี้อาจทำให้ สนช.ต้องพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อไป เพราะการเลือกตั้งในอนาคตมีความสำคัญที่จะต้องได้บุคคลที่มีความสามารถและรู้เท่าทันการเลือกตั้ง” แหล่งข่าวจาก สนช.เปิดเผย

นายวันชัย สอนศิริ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. กล่าวว่า ส่วนตัวสนับสนุนให้มีการจัดมหรสพได้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง สามารถสร้างความตื่นตัว ตื่นตา ตื่นใจ และทำให้บรรยากาศของการเลือกตั้งคึกคักทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะเป็นไปด้วยกระแสแห่งการหาเสียงเลือกตั้ง และยังเป็นการปลุกให้ประชาชนสนใจการเมือง

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ