"บิ๊กตู่"ชวนเด็กไทยกำหนดอนาคตชาติตามแผนยุทธศาสตร์20ปี

  • วันที่ 12 ม.ค. 2561 เวลา 20:45 น.
  • | เปิดอ่าน 710
Share on Google+
LINE it!

"บิ๊กตู่"ชวนเด็กไทยกำหนดอนาคตชาติตามแผนยุทธศาสตร์20ปี

พล.อ.ประยุทธ์ถือโอกาสวันเด็กแห่งชาติชวนเด็กไทยกำหนดอนาคตประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช. ) กล่าวตอนหนึ่งในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า   โอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้  เราต้องมีการเตรียมตัว คือ เตรียมคนไทย เตรียมประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกาภิวัฒน์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และ บริบททางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของโลก   นับเป็นความท้าทายของเราทุกคน และ "ทุกรัฐบาล" นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สิ่งสำคัญ หากเราไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตนเอง โดย "คิดใหม่ มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้า ก้าวไกล" อย่างมีทิศทาง เป้าหมายชัดเจน เพื่ออนาคตแล้ว อาจเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ทันการณ์ได้

ดังนั้น ในนามของนายกรัฐมนตรี คสช. ก็อยากเชิญชวนเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ได้ออกมาช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศชาติ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมกับ การปฏิรูปประเทศในทุกด้าน อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับบ้านเมืองของเราในวันนี้ และในวันข้างหน้า"คนไทยทุกคน"ต้องร่วมมือ ร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไป

สำหรับ "งานวันเด็กแห่งชาติ" วันเสาร์ที่13มกราคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่องาน "เด็กไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี"จะมีการจัดกิจกรรมของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำมาแสดงภายในบริเวณงาน และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกปี ส่วนการจัดงานของหน่วยงานราชการบริเวณใกล้เคียงกระทรวงศึกษาธิการ ฝั่งตรงข้ามถนนราชดำเนิน สวนสัตว์ดุสิตที่เปิดให้เที่ยวชมฟรี หรือศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดให้มี "Fin for Fun Camping" ทำให้เข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน และวินัยการออมเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริงผ่านเกมสนุกๆ สำหรับเด็กๆ ที่เหมาะสมกับวัยที่มีคำว่า Fin นั้น ง่ายๆ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้.

Share on Google+
LINE it!

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ Nytive