กมธ.ไม่ให้อำนาจ "กกต." ค้นโดยไม่มีหมายศาล

  • วันที่ 09 ม.ค. 2561 เวลา 15:24 น.

กมธ.ไม่ให้อำนาจ "กกต." ค้นโดยไม่มีหมายศาล

กมธ.ไม่ให้อำนาจกกต.เข้าตรวจค้นโดยไม่มีหมายศาลตามข้อเสนอสมาชิกสนช. ชี้เป็นการให้อำนาจมากเกินไป

นายเสรี สุวรรณภานนท์ กรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เปิดเผยว่า ข้อเสนอการให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีอำนาจตรวจค้นกรณีสงสัยจะมีการทุจริตเลือกตั้ง โดยไม่ต้องมีหมายค้นจากศาลนั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นการขอแปรญัตติจากสมาชิกสนช. ที่เห็นว่าควรให้กกต.มีอำนาจตรวจค้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายศาล 

อย่างไรก็ตาม แต่กมธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการให้อำนาจกกต.มากเกินไป จึงยืนยันเนื้อหาตามร่างเดิมที่กรธ.เสนอมา คือ ให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะต้องมีหมายค้นจากศาลก่อนจึงจะดำเนินการได้เท่านั้น

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ