สนช.ตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ 7 ว่าที่กกต.

  • วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 14:46 น.

สนช.ตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ 7 ว่าที่กกต.

สนช.เห็นชอบตั้งกรรมาธิการสอบประวัติ 7 ว่าที่กกต. ด้านศาลฎีกายันสรรหาถูกต้องทุกประการ

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมาธิการฯทั้งสิ้น 17 คนและมีระยะเวลาทำงานให้เสร็จภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ในฐานะประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกกต.จำนวน 2 คนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานั้นสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะสำนักงานเลขาธิการสนช.ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยเลขานุการศาลฎีกาได้มีหนังสือแจ้งมาแล้ว ยืนยันว่ากระบวนการสรรหากกต.จำนวน 2 คนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ