สนช.แจงขั้นตอนเลือก "กกต." ต้องตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติก่อน

  • วันที่ 06 ธ.ค. 2560 เวลา 15:24 น.

สนช.แจงขั้นตอนเลือก "กกต." ต้องตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติก่อน

สนช.แจงขั้นตอนเลือกกรรมการเลือกตั้ง ต้องตั้งกรรมาธิการตรวจสอบประวัติก่อนเห็นชอบ

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.)กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการสรรหากกต. และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาส่งรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกกต.เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องส่งรายชื่อทั้ง 7 คน มาให้สนช.พิจารณา ซึ่งจะต้องนำเข้าวิปสนช. เพื่อตั้งกมธ.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกว่ามีความประพฤติ จริยธรรม อาทิ เคยถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริต การประพฤติผิดศีลธรรม  ความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่ ถ้ามีต้องเรียกมาสอบถามข้อเท็จจริง  จากนั้นจึงส่งเรื่องให้ที่ประชุมสนช.ลงมติให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน นับจากที่คณะกรรมการสรรหาและที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาส่งชื่อมาให้ หากสนช.ไม่เห็นชอบใคร เพราะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ต้องส่งรายชื่อกลับไป เพื่อสรรหาใหม่

นายสมชายกล่าวว่า ส่วนกรณีที่คนดังหลายคนไม่ได้รับการคัดเลือก ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายกำหนดคุณสมบัติกกต.เข้มข้นมาก โดยเฉพาะกรณีต้องดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5ปี ทำให้คนดังหลายคนไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติข้อนี้ เช่น กรณีเป็นข้าราชการ ต้องเป็นอธิบดี หรือปลัดกระทรวงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีหากใครเป็นอธิบดีแล้วย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงจะไม่อยู่ในเงื่อนไขให้นับรวมในระยะเวลา5 ปีได้  หรือหากเป็นตำรวจ และทหารจะต้องเป็นผบ.ตร. หรือผบ.เหล่าทัพเท่านั้น จึงมีคุณสมบัติเป็นกกต.ได้ ซึ่งน่าเสียดายเพราะตำรวจระดับผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค หรือแม่ทัพภาค คุมกองกำลังนับพันคน แต่ไม่สามารถลงสมัครได้ เมื่อเทียบกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจบางแห่ง มีกำลังคนเพียงไม่กี่ร้อยคน แต่อยู่ในเงื่อนไขเข้าเกณฑ์สมัครได้ อย่างไรก็ตามผู้ผ่านการคัดเลือก แม้บางคนอาจไม่เป็นที่รู้จัก ชื่อไม่คุ้นหู แต่เมื่อผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ถือว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสม เพราะเกณฑ์การคัดเลือกกำหนดคุณสมบัติไว้สูงมาก

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ