"มีชัย" ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นช้าหรือเร็วอยู่ที่รัฐบาล

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 14:20 น.
"มีชัย" ชี้ เลือกตั้งท้องถิ่นช้าหรือเร็วอยู่ที่รัฐบาล
มีชัยระบุเลือกตั้งท้องถิ่นช้าหรือเร็วอยู่ที่รัฐบาล เผยกฤษฎีกาส่งกฎหมายให้มหาดไทยหมดแล้ว ยัน ไม่ติดใจสนช.ไม่รีเซตศาลรธน.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส.เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงการปรับถ้อยคำเกี่ยวกับการคำนวณจำนวนสส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง หลังจากมีหลายฝ่ายกังวลว่าเมื่อบัญญัติเป็นถ้อยคำทางกฎหมายแล้วอาจจะมีปัญหา ดังนั้น กรธ.จึงได้มอบหมายให้นายประพันธ์ นัยโกวิท กรธ.ไปดำเนินการตรวจทานอีกครั้ง

นายมีชัย กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสิ้นและส่งไปให้กับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ส่วนจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงใดคงต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลและการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมด

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นหรือก่อนการเลือกตั้งสส. นายมีชัย กล่าวว่า ส่วนตัวไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่เคยได้ยินมาว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้มีการดำเนินการมานานแล้ว ซึ่งการจัดตั้งเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย โดยคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานาน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดการเลือกตั้งตามกฎหมายให้เรียบร้อย

เมื่อถามว่า กรธ.ติดใจหรือไม่กับการที่เสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แก้ไขบทเฉพาะกาลเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ โดยไม่รีเซ็ตตามที่กรธ.เสนอ นายมีชัย กล่าวว่า กรธ.คงไม่ติดใจเรื่องนี้ เพราะในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยมาแล้วว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจของสนช. ก็ถือว่าเป็นอำนาจของสนช.ที่จะดำเนินการได้ และถ้าไม่ได้เป็นการแก้ไขเพื่อเป็นการขยายเวลา ก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต