ประมวลจริยธรรมบ้อท่า จรัญดันนายกฯใช้ม.44 แก้ด่วน

วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 21:10 น.
ประมวลจริยธรรมบ้อท่า จรัญดันนายกฯใช้ม.44 แก้ด่วน
อ.จรัญหนุนใช้ม.44แก้ไขประมวลจริยธรรมสร้างบรรทัดฐานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ทำผิดต้องถูกลงโทษสถานหนัก

ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน ได้มีการจัดเเวทีประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ประชาธิปไตยไทย ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น หัวข้อ ความท้าทายประการที่สามคือ ประชาธิปไตยไทยไร้โกง โดยมีนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายพิศิษฐ์ ลีลาวขิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ จากสถาบันทีดีอาร์ไอ นายวีระ สมความคิด และนายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมดำเนินรายการโดยมีดร.เลิศพร อุดมพงษ์ จากสถาบันพระปกเกล้า

นายจรัญบอกว่า ควรจะมีการใช้ ม.44 แก้ไขประมวลจริยธรรมที่ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระต่างๆ ร่วมกันจัดทำขึ้นตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 276 และมาตรา 219 บัญญัติ ทั้งนี้ เพราะร่างที่ทำกันออกมา และจะมีผลใช้บังคับเร็วๆนี้ไม่มีเนื้อหาหลายอย่างที่ควรบัญญัติไว้ทั้งที่จะต้องเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ ผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดิน ในในกลุ่มนี้ทำผิดต้องขึ้นศาลฏีกาโดยที่โทษแรงถึงขนาดตัองพ้นจากตำแหน่ง อย่างเรื่องพฤติกรรมคุกคามทางเพศก็เขียนไว้บางมาก บางกว่าที่มีบัญัติไว้ในกฏหมายแรงงานเสียด้วยซ้ำ

“ทำกันเสร็จแล้วแต่ยังไม่ประกาศใช้เหลือทางเดียวคือขอให้ใช้ม.44แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ ใช้ม.44ให้เป็นประโยชน์ อย่าใช้กดขี่ข่มเหงประชาชน ถ้าใช้ ม.44 แก้ไขเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งต่อประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง” นายจรัญ กล่าว