"บิ็กตู่"แจง6คำถามเพราะอยากเห็นการปฎิรูป

  • วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:52 น.

"บิ็กตู่"แจง6คำถามเพราะอยากเห็นการปฎิรูป

ประยุทธ์แจง 6 คำถามเพราะอยากเห็นการปฎิรูป ไม่มีเจตนาสร้างความขัดแย้งกับใครปากหวานพรรคการเมืองที่ดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองก็มีมาก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชี้แจงถึงการตั้งคำถาม 6 ข้อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นว่า เป็นการให้ประชาชนได้แสดงความเห็นเหมือนกับที่เคยตั้งคำถามไปแล้วก่อนหน้านี้ 4 ข้อ รวมเป็น 10 ข้อ ซึ่งผู้ที่้เคยตอบคำถาม 4 ข้อแล้วก็สามารถกลับมาตอบคำถาม 6 ข้อนี้ได้อีก การตั้งคำถาม 6 ข้อ ไม่ได้มีเจตนาทางด้านการเมืองหรือจะไปสร้างความขัดแย้งกับบรรดานักการเมือง พรรคการเมืองที่ดีๆทำเพื่อชาติบ้านเมืองมีมากมายสมควรสนับสนุน เพียงแต่สร้างความเข้าใจ สร้างหลักคิดให้กับพี่น้องประชาชนกับกลุ่มทุกฝ่ายทุกหมู่เหล่า

"ที่ท่านกล่าวว่าประชาชนย่อมมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองไทยนั้นคืออะไร นักการเมือง พรรคการเมืองที่ดี ก็คงต้องเห็นชอบด้วยกันในเรื่องนี้ เพราะทุกคน หลายท่านก็ตั้งใจ ในการที่จะทำให้บ้านเมืองเราพัฒนาไปข้างหน้า เราทุกคนต้องยอมรับข้อบกพร่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยของเราในช่วงที่ผ่านมา ก็มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรุนแรงมากขึ้น ขัดแย้งมากขึ้น" นายกฯ กล่าว

ทั้งนี้ อยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีความหวัง สมหวัง มองอนาคต แล้วก็เดินหน้าไปสู่อนาคตของเรา คือประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน เราก็คงจะต้องมุ่งเน้นนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติและทำงานร่วมกับนโยบายของพรรคการเมือง ถ้าทุกพรรคการเมืองเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับนโยบายของพรรค ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็น ก็จะเกิดการปฏิรูปประเทศตามที่เราทุกคนต้องการในทุกมิติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ที่เราจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลเฉพาะเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งก็มีหลากหลายกุล่ม หลายอาชีพ

ขณะนี้เราจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไป เพราะว่าไม่เข้มแข็ง เราต้องมีการจัดระเบียบ มีการสร้างระบบ สร้างมาตรฐาน กำหนดเป้าหมาย มีแบบแผน มีแผนแม่บท มีแผนปฏิบัติการ และแผนในการปฏิรูปให้ชัดเจนนะครับ ว่าเราจะทำอะไร จะแก้ปัญหาอะไร แล้วก็จะให้เกิดผลกับกลุ่มใดอย่างไรและจะทำให้ทั่วถึงได้หรือไม่ เราคงต้องช่วยกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า บรรดาพรรคการเมือง นักการเมืองกับรัฐบาลและ คสช.เวลานี้ เราควรจะต้องคำนึงถึงคนไทยทั้งประเทศเกือบ 70 ล้านคน มีทั้งผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้หญิง คนชรา มากมาย เราต้องมีมาตรการที่หลากหลาย ที่ต้องตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง เฉพาะกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านลงไปทั้งหมด ก็จะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรมภิบาล ไม่ทั่วถึง ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม

นายกฯ กล่าวย้ำว่า บรรดานักการเมืองทุกท่าน ตนตเองไม่ใช่เป็นศัตรูของใคร ต้องการทำให้ทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีอนาคต แล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก ก็คาดหวังว่า หลายคน หลายท่านหลายพรรค จะได้มีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัว   

"หวังว่าจะมีการปฏิรูปตัวเองนะครับ ลองฟังที่ผมพูดดูแล้วให้ลองคิดดูสิครับว่าผมมีเจตนาอะไร ผมไม่อาจจะไปทะเลาะกับใครได้ เพราะผมเข้ามา จำเป็นต้องสร้างความปรองดอง ความปรองดองก็คือด้านการเมืองด้วย ทุกคนจะต้องมีการปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปพรรคเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาก่อนเสมอ ถ้าเราทำดีได้อย่างนี้เราก็จะอยู่ครบวาระ ไม่ต้องไปเตรียมการเพื่อจะเลือกตั้งใหม่ตลอดเวลา ก็จะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ