ปชป. มั่นใจจีดีพีไตรมาสสุดท้ายกลับมาเป็นบวก

วันที่ 20 ธ.ค. 2552 เวลา 15:12 น.
   นพ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า  พรรคขอประเมินผลงานรัฐบาลในรอบหนึ่งปี โดยจะเน้นไปที่การทำตามนโยบายของพรรคเป็นหลัก ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 3 ปัญหาใหญ่ๆ คือ 1.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหลายกลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน 5 มาตรการ 6 เดือน รวมถึงแผนปฏิบัติการ 99 วัน ทำได้จริง ทำให้คนจนไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถเมล์ นอกจากนี้ โครงการเช็ดช่วยชาติก็ยังสามารถรักษากำลังซื้อ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ 7 ล้านครัวเรือน กลุ่มที่สอง นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชน ซึ่งนโยบายเรียนฟรีทำให้ครอบครัวสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าตำรา ค่าเรียนหนังสือ และค่าเรียนพิเศษ

   2.การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลได้ดำเนินโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการจ้างงาน 1.5 ล้านตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังทำให้ตัวเลขจีดีพีในไตรมาสสุดท้ายจะกลับเป็นบวกอย่างแน่นอน เชื่อว่าอีกไม่เกิน 2 สัปดาห์จะมีหน่วยงานต่างๆ ออกมาประเมินว่าตัวเลขจีดีพีไตรมาสสุดท้าย จะเป็นบวกอยู่เท่าไร

   และ 3.การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ตามนโยบายที่แถลงไว้ในการสร้างความสมานฉันท์ ซึ่งรัฐบาลก็ได้บรรลุข้อตกลงตามกรอบการทำงานคณะกรรมการสมานฉันท์ อย่างไรก็ตามการจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายค้าน และพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่าจะยอมให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป เมื่อวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองผ่านไปหรือไม่