รัฐบาลขอบคุณคนไทยร่วมใจทำเพื่อพ่อ

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 20:37 น.
รัฐบาลขอบคุณคนไทยร่วมใจทำเพื่อพ่อ
นายกฯขอบคุณคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจทำเพื่อพ่อในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 27ต.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะคสช. กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ในฐานะรัฐบาลขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อพ่อ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนที่ประจักษ์แก่ชาวโลกถึงความจงรักรักภักดีที่ประชาชนคนไทยทที่มีต้องพระองค์ผู้เป็นกษัติริย์ผู้ยิ่งใหญ่ และต่อแต่นี้ไปขอให้คนไทยในร่วมกับสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9 ร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ทำหน้าที่ลูกที่ดีของพ่ออย่างแข็งขันตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่จิตอาสา ทั้งวินมอเตอร์ไซค์ฟรี ทำอาหารแจก เก็บขยะ ทำความสะอาด ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการระหว่างการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จนถึงจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีก 8 กิจกรรม รวมทั้งข้าราชการ อาสาสมัครทั้ง 10 หมู่ ที่ร่วมกันตระเตรียมงาน ดำเนินงานทุกอย่าง ทั้งก่อสร้าง รักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร การจัดพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งจัดนิทรรศการเพื่อเทิดทูนสถาบัน และพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน แขนงต่างๆ ที่ช่วยกันบริการด้านข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ได้เริ่มกิจกรรมงานสร้างสรรค์มากมาย เพื่อพ่อ เพื่อสังคม เช่น งานประดับซุ้ม และอุโมงค์ดอกไม้ของชาวปากคลองตลาดช่วงที่ผ่านมา เหล่านี้เป็นต้นแม้กระทั่งศิลปิน นักร้องชาวต่างประเทศทั่วทุกมุกโลก ต่างรวมตัวกันแต่งบทเพลงยกย่องในหลวงของเรา ว่าทรงเป็นดังแสงสว่างที่ไม่เคยดับในใจคนไทย และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาหาเลี้ยงชีพ หรือพักอาศัยในประเทศไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์อีกมากมาย อาจกล่าวถึงไม่ได้ทั้งหมด รวมถึงผู้พักอาศัยในต่างประเทศด้วย มีการจัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตในทุกประเทศด้วย ที่เราประจำอยู่และมีคนไทยอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

“นับจากนี้สืบไป ขอให้ประชาชนทุกคนได้ดำรงตนให้เข้มแข็ง ครองสติให้บริบูรณ์ และตั้งจิตให้มั่นคง อยู่ในความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ขออย่าได้อ้างว้าง ว้าเหว่ แต่จงแปรความรู้สึกเปลี่ยวเปล่า และเหน็บหนาวใจเหล่านั้นให้เป็นพลังแห่งความศรัทธา ความเพียรอันบริสุทธิ์ ที่จะร่วมมือกันสร้างประชารัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทำนุบำรุง และรักษาแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรือง สมเป็นสุวรรณภูมิดั่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธาน" นายกรัฐมนตรี กล่าว  

ขอให้ทุกคนได้จดจำช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ดวงใจชาวไทยทุกดวงหลอมรวมเป็นหนึ่ง ในการถวายความอาลัยรักต่อพระองค์ท่าน จดจำความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เรามีให้กัน และนำเอาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำเอาพลังแห่งความรัก ความภักดีนี้ มาร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติด้วยการ "คิดดี พูดดี ทำดี" เพื่อพ่อ และสานต่อพระราชปณิธาน พึงระลึกอยู่เสมอว่า ด้วยเพียงสองพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน ทรงสร้างสรรค์โครงการมากมาย ก่อให้เกิดปัญญาและหลักคิดที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต รวมทั้งการทำงานให้แก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้นพวกเราหลายสิบล้านคน ก็จะต้องช่วยกันสานต่องานที่ยังไม่เสร็จสิ้น เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญวัฒนาสถาพรของแผ่นดินไทย ความรัก สมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ และประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ให้ท่านได้ทรงหายเหนื่อยและหายห่วง.