กรธ.ส่งกฎหมายเลือกสว.ให้กกต.

  • วันที่ 24 ต.ค. 2560 เวลา 10:44 น.

กรธ.ส่งกฎหมายเลือกสว.ให้กกต.

กรธ.ส่งกฎหมายเลือกสว.ให้กกต. ทำความเห็นส่งกลับมา มั่นใจเลือกจริงไร้ปัญหา เพราะคสช.ช่วยคุมอีกชั้น

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า กรธ.ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำความเห็นส่งกลับมายังกรธ.อีกครั้ง โดยขอให้ส่งความคิดเห็นมายังกรธ.ก่อนที่กรธ.จะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่21พ.ย.

นายนรชิต กล่าวอีกว่า สำหรับหลักการโดยทั่วไปของร่างกฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปเดิมทุกประการ เช่น การให้ผู้สมัครสว.ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง และต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อย 10 ปี เป็นต้น ทั้งนี้ หากในระหว่างการเลือกสว. ผู้สมัครรายใดกระทำการทุจริตก็จะถูกตัดสิทธิทันทีและส่งเรื่องให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อไป

นายนรชิต กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อถึงขั้นตอนของการเลือกสว.ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก เนื่องจากในช่วง5ปีแรกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นผู้เลือกบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งสว. จึงคิดว่าคสช.น่าจะคอยติดตามตรวจสอบอยู่เป็นระยะ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ