กอ.รมน.ยันจัดหายุทโธปกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกชนิด

  • วันที่ 24 ก.ย. 2560 เวลา 19:51 น.

กอ.รมน.ยันจัดหายุทโธปกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกชนิด

โฆษกกอ.รมน.โต้เพื่อไทย ยืนยันจัดหายุทโธปกรณ์ใช้งานในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกชนิดทั้งการเฝ้าตรวจพื้นที่-ป้องกันบุคคล

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. พ.อ.พีรวัชฌ์  แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณี นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่ากองทัพควรจัดหาเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูง ที่เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน เช่นเสื้อเกราะและอุปกรณ์สื่อสาร  ไม่ใช่เน้นจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณมากว่า

ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น กอ.รมน.ได้จัดหายุทโธปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นยุทโธปกรณ์อุปกรณ์เฝ้าตรวจพื้นที่ ป้องกันบุคคล และป้องกันเหตุรุนแรง ครอบคลุมทุกชนิด เพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนและป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  โดยยึดถือนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้ความมั่นคงในทุกมิติ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รัฐยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพัฒนาที่ดีและเกิดสันติสุขต่อไป

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ