กมธ.3ฝ่ายชงเซตซีโรกรรมการสิทธิฯเข้าสนช.14ก.ย.นี้

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 18:36 น.
กมธ.3ฝ่ายชงเซตซีโรกรรมการสิทธิฯเข้าสนช.14ก.ย.นี้
กรรมาธิการร่วม3ฝ่ายส่งร่างกฎหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้าที่ประชุมสนช.วันที่ 14 ก.ย.นี้

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(วิปสนช.) แถลงภายหลังการประชุมว่า ในการประชุมสนช.วันที่ 14 ก.ย.นี้จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)พ.ศ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ(กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย)ได้พิจารณาข้อโต้แย้งของกสม.ทั้ง 6 ประเด็น โดยกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายมีมติเห็นด้วยให้แก้ไขเพียงประเด็นเดียวเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหา ที่ะต้องมีตัวแทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนร่วมด้วย ส่วนอีก 5 ประเด็นที่เหลือกมธ.ร่วม3ฝ่ายไม่มีการแก้ไข รวมทั้งยังให้เซตซีโร่กสม.ตามร่างเดิมที่ผ่านสนช.ไปแล้ว

อย่างไรก็ตามสนช.จะเห็นด้วยกับผลการประชุมกมธ.ร่วม3 ฝ่ายหรือไม่ขึ้นอยู่เสียงในที่ประชุม แต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยก็ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสนช.เท่าที่มีอยู่