"ชาติพัฒนา"พร้อมร่วมทุกฝ่าย วอนพรรคการเมืองปลดล็อคเงื่อนไข

วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 15:06 น.
"ชาติพัฒนา"พร้อมร่วมทุกฝ่าย วอนพรรคการเมืองปลดล็อคเงื่อนไข
"ชาติพัฒนา"ยินดีร่วมงานทุกฝ่ายสร้างทางออกประเทศ วอนพรรคการเมืองปลดล็อคเงื่อนไข ย้ำรัฐบาลหลังเลือกตั้ง ต้อง เป็นศูนย์กลางความปรองดอง

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้ให้ความคิดเห็นในกรณีที่พูดกันถึงรัฐบาลแห่งชาติ พรรคชาติพัฒนามีความเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา เราอยู่บนบรรยากาศของความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดทำให้ขาดความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองในการส่งเสริมและรักษาระบอบประชาธิปไตย และยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ขณะนี้ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่จะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อนำไปสู่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเราเอง รวมทั้งยังต้องมีการปฏิรูปประเทศในทุกๆ ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ภารกิจดังกล่าวข้างต้นจะเกิดความสำเร็จได้ยาก ถ้าขาดความร่วมมือจากพรรคการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนจากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

ฉะนั้น การเมืองในวันข้างหน้าภายหลังการเลือกตั้งจะต้องเป็นหลักให้กับประเทศ การเมืองจะต้องนิ่งและมีเสถียรภาพ เราได้เห็นบทเรียนจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแล้ว พรรคชาติพัฒนาจึงเห็นว่า พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ ลืมอดีตแห่งความขัดแย้ง  และร่วมมือกันสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้ลุล่วง จะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะมีความสุขที่สุด รูปแบบของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ นักลงทุนมีความมั่นใจ รัฐบาลจะต้องมีเสียงข้างมากเป็นพิเศษมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดเสถียรภาพอย่างแท้จริง  ในการปฎิบัติภารกิจต่างๆให้ลุล่วง 

"รัฐบาลต้องเป็นศูนย์กลางของความปรองดอง  ที่ได้รับความร่วมมือและเข้าได้กันกับทุกฝ่าย  อยากให้ทุกพรรคการเมืองปลดล็อคเงื่อนไขต่างๆซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะในฐานะรัฐบาลหรือในฐานะฝ่ายค้าน ส่วนจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของบ้านและสถานะการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น  พรรคชาติพัฒนายินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างทางออกให้กับประเทศไทยร่วมกัน"นพ.วรรณรัตน์ กล่าว