สนช.รอคสช.ใช้ม.44 สางปัญหาองค์กรน้ำ

  • วันที่ 11 ก.ย. 2560 เวลา 14:17 น.

สนช.รอคสช.ใช้ม.44 สางปัญหาองค์กรน้ำ

สนช.รอคสช.ใช้มาตรา 44 สางปัญหาองค์กรน้ำ ยันยังคิดไม่เก็บภาษีน้ำ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่รัฐสภา พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... แถลงว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและพบว่าร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 42 หน่วยงาน และมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องถึง 38 ฉบับ รวมทั้งบทบัญญัติในกฎหมายบางส่วนซับซ้อนและไม่เชื่อมโยง มีช่องว่าง ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบกับรัฐบาลต้องการปฏิรูปทรัพยากรน้ำ ซึ่งทางกมธ.มีมติเห็นควรให้มีองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรน้ำ คือ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเป็นเอกภาพ มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี แต่ขณะนี้มีกฎหมายห้ามไม่ให้ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา ทำให้ทางกมธ.ขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ออกคำสั่งมมาตรา44 จัดตั้งกนช. ซึ่งทราบว่าขณะนี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว

"ทางกมธ.ต้องการให้มีการออกมาตรา 44 มาก่อนที่จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเสร็จสิ้น ซึ่งร่างพ.ร.บ.มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 27 ตุลาคมนี้ โดยตอนนี้กำลังพิจารณามาตรา 81 จาก 100 มาตรา จากนั้นจะทบทวนอีกครั้งและจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นรวมทั้งลงพื้นที่ไปยังลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ก่อนจะส่งเข้าสนช.เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3"พล.อ.อกนิษฐ์ กล่าว

พล.อ.อกนิษฐ์ กล่าวต่อว่า สำหรับข่าวที่ระบุว่าจะมีการเก็บภาษีค่าน้ำ ในมาตราที่เกี่ยวข้องถือว่าละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจึงได้ข้ามมาตรานี้ไปก่อน เพื่อดูว่านโยบายรัฐบาลเป็นอย่างไร และให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในเกษตรรายย่อยที่มีข้อสงสัยว่าจะถูกเก็บค่าภาษีน้ำนั้น ทางกมธ.ยืนยันว่าไม่มีการเก็บ แต่จะพิจารณาจากปริมาณการใช้น้ำในธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการวางเกณฑ์ให้ละเอียดขึ้นว่าปริมาณการใช้น้ำเท่าไหร่จึงจะต้องเสียภาษีค่าน้ำ

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ