ขวางปฏิรูปถูกโยกย้าย

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 06:15 น.

ขวางปฏิรูปถูกโยกย้าย

"วิษณุ" เผยคลอดแผนปฏิรูปภาพใหญ่ ธ.ค.นี้  ขู่หากบิ๊กข้าราชการไม่ปฏิบัติตามถูกโยกย้าย ตามด้วยมาตรการทางกฎหมาย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน ว่าที่ประชุมเห็นชอบระเบียบแผนปฏิรูปเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น โดยจะใช้ทุกรูปแบบทั้งการเชิญส่วนราชการเข้าพบ และออกไปรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเอ็นจีโอ

ทั้งนี้ การยกร่างแผนปฏิรูปทั้ง 13 ด้านนั้นจะมีที่มาจาก 3 ทาง คือ 1.ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด  2.แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปก่อนหน้านี้ ทั้งจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ 3.สิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปคิดขึ้นมาจากการรับฟังความคิดเห็น

นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อยกร่างมาเป็นแผนปฏิรูปของแต่ละคณะ ต่อไปจะนำมาบูรณาการรวมกันเป็นแผนเดียวและแบ่งเป็น 13 ด้าน คือสิ่งที่ต้องทำในอีก 8 เดือนข้างหน้าและในเดือน ธ.ค. ร่างที่ 1 ต้องแล้วเสร็จก่อนนำไปรับฟังความเห็นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนจะประกาศใช้ในเดือน เม.ย. โดยทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม หากมีหน่วยงานใดรู้สึกว่าแผนปฏิรูปติดขัดไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ขอให้บอกมา และถ้าที่สุดแล้วไม่ ทำตามแผนปฏิรูป ก็จะใช้มาตรการในทางบริหาร เช่น เป็นอธิบดีแล้วทำไม่ได้ ก็ให้คนอื่นมาทำ แต่ถ้าทำตรงกันข้าม กับแผนปฏิรูปก็อาจต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ