"นายกฯ"ถก"ฮุนเซน"เร่งเปิดจุดผ่านแดนถาวร -เร่งทำรถไฟเชื่อม 2 ประเทศ

วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 14:51 น.
"นายกฯ"ถก"ฮุนเซน"เร่งเปิดจุดผ่านแดนถาวร -เร่งทำรถไฟเชื่อม 2 ประเทศ
นายกฯ หารือทวิภาคี "ฮุนเซน"  เร่งเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยน จ.สระแก้ว– สตึงบท พร้อมเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-กัมพูชา เอื้อการลงทุน พร้อมเร่งทำรถไฟเชื่อมโยง 2 ประเทศ ภายในปี 63

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ระบุในการหารือทวิภาคีกับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 3 ณ กรุงพนมเปญ วันนี้ (7 ก.ย.) ว่า ปัจจุบัน ไทย – กัมพูชา มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดในทุกระดับ และเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทั้งระดับรัฐบาล และภาคเอกชน  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทั้ง 2 ประเทศเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล 2 ฝ่ายระหว่างการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ในการหารือ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึง  กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ด้านการเมืองและความมั่นคง ที่มีความคืบหน้า และเห็นพ้องให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน  ขณะที่ ด้านการค้า จะมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมด้านการค้า (JTC) หารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางขยายการค้า และช่วยลดการขาดดุลการค้าของฝ่ายกัมพูชา และ  ไทยจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชามากขึ้น  ควบคู่กับการสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับการลงนามในความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา และหวังว่า กัมพูชาพิจารณาสนับสนุน ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทยในกัมพูชาด้วย  ขณะเดียวกัน หวังว่า การก่อสร้างเส้นทางรถไฟ ที่เชื่อมต่อระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เหลืออยู่  จะดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อให้สามารถเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง - พนมเปญ ได้ภายในปี 2563 

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีความประทับใจนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่ได้แต่งเพลงให้ 4 เพลง เกี่ยวกับ “สะพาน มิตรภาพ” ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท  จึงให้ 2 ฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน จ. สระแก้ว– สตึงบท จ. บันเตียเมียนเจย ได้โดยเร็ว เพื่อให้เป็นสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เป็นสะพานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และนำมาซึ่งความเจริญระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ตามบทเพลงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ส่วนความร่วมมือด้านแรงงาน นายกรัฐมนตรีขอให้กัมพูชาเร่งรัดการแจกหนังสือเดินทางแก่แรงงานกัมพูชาในไทยที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และขอให้กัมพูชาเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี  ทำให้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ครั้งที่ 2  เมื่อปี 2558  มีความก้าวหน้าในหลายประเด็น  และเห็นสอดคล้องในแนวทางต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกัน  พร้อมเชิญชวนให้นักลงทุนไทยมาลงทุนในกัมพูชา และมอบหมายให้สมเด็จพิชัยเสนาเตีย บันห์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา – ไทย (ฝ่ายกัมพูชา)   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต