"เอนก"ยัน ปฏิรูปการเมืองแบบต่อยอด

วันที่ 04 ก.ย. 2560 เวลา 12:45 น.
"เอนก"ยัน ปฏิรูปการเมืองแบบต่อยอด
เอนก ยัน ปฏิรูปการเมืองแบบต่อยอด ไม่ถอยหลังนับหนึ่งใหม่ เตรียมทำแผนส่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯนัดแรก  ที่ประชุมได้มีการชี้แจงและกำหนดกรอบการทำงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกลางเดือนต.ค.นี้ ประกอบด้วย การจัดทำแผนปฏิรูปการเมือง 5 ปี ส่วนในช่วงกลางเดือนต.ค.พ.ย.นี้ จะเป็นขั้นตอนการร่างแผนปฏิรูปการเมือง คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน จากนั้นในช่วงกลางเดือนพ.ย.- ธ.ค.จะนำแผนปฏิรูปการเมืองมาหารือ หากทุกฝ่ายเห็นพ้องกันก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะ ในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ ก่อนส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาต่อไป

นายเอนก กล่าวอีกว่า ในการจัดทำแผนปฏิรูปการเมืองทางคณะกรรมการฯจะไม่เริ่มจากศูนย์หรือนับหนึ่งใหม่  แต่จะนำแผนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)และแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดำเนินการไว้ รวมถึงผลการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ มาต่อยอด

"ผมยอมรับว่า ช่วงเวลา 3 เดือนที่ทำแผนปฏิรูปการเมืองถือว่าสั้น แต่ก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะไม่เหนื่อยฟรี และไม่คาดหวังว่าแผนจะครอบคลุมทุกอย่าง แต่รัฐบาลก็ตั้งใจอย่างเต็มที่  ซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยกล่าวไว้ว่า คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายในการทำแผนปฏิรูปการเมือง จึงขอให้ตั้งใจทำงานเต็มที่และหากเห็นว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายใดก็ให้เสนอมา ซึ่งนายกฯเองก็กำชับว่าอย่าใช้งบประมาณมาก"นายอเนก กล่าว

นายเอนก กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ในการจัดทำแผนปฏิรูปการเมืองก็จะต้องมีการนำแนวทางการสร้างความปรองดองมาบรรจุไว้ เพราะเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แต่การเขียนแผนจะไม่ลงรายละเอียดที่มากเกินไป เพราะอาจส่งผลกับการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนที่มีการมองว่าการจัดทำแผนปฏิรูปการเมืองอาจเป็นกับดักที่ทำให้การเมืองเข้าสู่ภาวะวิกฤตนั้น ทางคณะกรรมการฯจะต้องไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและจะไม่ทำงานแบบผลีผลาม รวมทั้งพร้อมที่จะรับฟังคำเตือนและคำแนะนำจากทุกฝ่าย