นายกทำบุญเปิดตึก"ภักดีบดินทร์ " เรือนรับรองหลังใหม่ ทำเนียบฯ

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 13:36 น.
นายกทำบุญเปิดตึก"ภักดีบดินทร์ " เรือนรับรองหลังใหม่ ทำเนียบฯ
นายกฯ ใช้ฤกษ์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 เวลา 10.30 น. นิมนต์พระราชาคณะ 10 รูป ทำบุญเปิดตึก"ภักดีบดินทร์ " เรือนรับรองหลังใหม่ ทำเนียบฯ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ส.ค. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดตึกภักดีบดินทร์ โดยใช้ฤกษ์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 เวลา 10.30 น. โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต จากวัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระพุทธาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม, พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง, พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร, พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม, พระราชวินยาภรณ์ วัดบูรณสิริมาตยาราม, พระบวรรังษี วัดระฆังโฆษิตาราม เจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อม ครม. ถวายภัตตาหารเพล ก่อนถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าไตร จากนั้นพระราชาคณะทำพิธีเจิมตึกภักดีบดินทร์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา หลังเสร็จพิธีสงฆ์ นายกรัฐมนตรี รับประทานอาหารร่วมกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ครม. ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล และตัวแทนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี

สำหรับตึกภักดีบดินทร์ สร้างขึ้นโดยดำริของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมรับรองบุคคลสำคัญทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆในรัฐบาล ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้า โดยได้นำรูปแบบงานสถาปัตยกรรมกอธิคตอนปลาย ของตึกไทยคู่ฟ้ามาประยุกต์ โดยลดทอนลวดลายเฉพาะลง เนื่องจากเป็นอาคารลำดับรอง พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องรับรองสำหรับจำนวนไม่เกิน 150 คน ห้อง "ทองธารา" เป็นห้องรับรองสำหรับจำนวนไม่เกิน 10 คน ภายใต้โดมสีทอง ตกแต่งภายในด้วยสีเขียวทอง ประดับภาพศิลปกรรมสื่อผสมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ชื่อภาพ "มหานที แห่งบารมีพระทรงธรรม" ห้องรับรอง "วนาสิริ" สำหรับจำนวนไม่เกิน 8 คน ตกแต่งภายในด้วยสีฟ้าชมพู ประดับภาพศิลปกรรมสื่อผสมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ชื่อภาพ"ยั่งยืน" ดังนั้นตึกภักดีบดินทร์นับเป็นอาคารที่สร้างได้อย่างมีศิลปะ สวยงาม พร้อมการตกแต่งภายใน และภูมิทัศน์ภายนอกอย่างสมบูรณ์