กต.ชี้ถอนพาสปอร์ต "ยิ่งลักษณ์" ไม่ได้เหตุคดียังไร้ข้อยุติ

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 12:26 น.
กต.ชี้ถอนพาสปอร์ต "ยิ่งลักษณ์" ไม่ได้เหตุคดียังไร้ข้อยุติ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยยังเพิกถอนหนังสือเดินทาง "ยิ่งลักษณ์" ไม่ได้ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดตามกระบวนการกฎหมาย

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในต่างประเทศ รวมถึงการเพิกถอนหนังสือเดินทาง ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการติดตามตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้

ส่วนประเด็นการเพิกถอนหนังสือเดินทางนั้น ขณะนี้สถานะในทางคดียังไม่ถือว่าสิ้นสุดตามกระบวนการกฎหมาย เพราะศาลยังไม่ได้อ่านคำพิพากษา เมื่อมีคำพิพากษาจำเลยก็ยังมีสิทธิอุทรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ส่วนที่ศาลได้ออกหมายจับ ขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ในการพิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548  ข้อ 23(2)ว่าด้วยการยกเลิกหนังสือเดินทาง และข้อ 21(2)เมื่อได้ร้บแจ้งว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งกำลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรจะออกหนังสือเดินทางให้

"เมื่อได้รับเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินเมื่อเข้าเงื่อนไขในระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ"น.ส.บุษฎีกล่าว