สนช.ยันไม่มีกฎหมายห้ามมีกิ๊กเข้าสภา

วันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 15:28 น.
สนช.ยันไม่มีกฎหมายห้ามมีกิ๊กเข้าสภา
สนช.ยันไม่มีกฎหมายห้ามมีกิ๊กเข้าสภา ระบุมีแค่กม.สี่ชั่วโคตรเท่านั้น ยันมีกิ๊กเป็นสิทธิ ถ้าไม่ทำผิดกฎหมาย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่1 เปิดเผยว่า สนช.ไม่ได้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามมีกิ๊กไว้ในการพิจารณาของสนช.ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาระบุ เพราะขณะนี้สนช.มีเพียงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม หรือ กฎหมาย 4 ชั่วโคตรเท่านั้น

นายสุรชัย กล่าวว่า ในร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีการพูดถึงคำว่าคู่สมรสและให้นิยามคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน คือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา โดยจะเป็นการพูดถึงการกระทำความผิดที่รวมไปถึงที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย หรือ จดทะเบียนหย่า แต่ยังอยู่กินกันอย่างปกติ เพื่อเป็นการแก้ลำนักการเมืองและบรรดาข้าราชการ ที่ใช้ช่องว่างเหล่านี้หาผลประโยชน์ ทั้งนี้ กฎหมายห้ามมีกิ๊กในระดับต่างประเทศก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม การมีกิ๊กถือเป็นเรื่องส่วนตัว ตราบใดที่ไม่ได้กระทำความผิดก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล