รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 ก.ค.นี้

วันที่ 19 ก.ค. 2560 เวลา 20:18 น.
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 27-28 ก.ค.นี้
รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 27-28 ก.ค.นี้ ชวนประชาชนรวมพลังทำความดี

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดพิธีถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรทั้งในกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

กรมราชเลขานุการในพระองค์ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 27 ก.ค. เวลา 18.00 น. ในกรุงเทพมหานคร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมทั้งพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล เบาะรองนั่งสำหรับประชาชนนั่งสวดมนต์ และบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้นรัฐบาลจัดพิมพ์ จำนวน 100,000 ฉบับ และภาคเอกชนจัดพิมพ์สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่ง สำหรับในจังหวัดทุกจังหวัด และวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาส พิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม โดยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการถ่ายทอดสดพิธีทั้งทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์เพื่อประชาชนรับฟังรับชมเสมือนอยู่ในพิธี ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมพิธี แต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ยกเว้นประธานในพิธีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

2. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. ในกรุงเทพมหานครจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 651 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน สำหรับในต่างจังหวัดและวัดไทยทั่วโลก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต กงสุลไทย และเจ้าอาวาสพิจารณาจัดสถานที่และนิมนต์พระสงฆ์ตามความเหมาะสม การแต่งกาย สุภาพบุรุษ เสื้อสีขาวนวลติดโบสีดำ กางเกงสีดำ สุภาพสตรี ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพสีขาวนวลติดโบสีดำ

3.การจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ในกรุงเทพมหานคร จัดพิธี ณ ตึกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 07.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสำหรับจังหวัดและศาสนิกชนทุกศาสนา จัดพิธี ณ ศาสนสถานทั่วประเทศ หรือตามความเหมาะสม

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังทำความดี และประกอบพิธีทางศาสนาตามศาสนสถานของแต่ละศาสนา หรือตามความเหมาะสม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน