กมธ.แฉโทลเวย์ฮั้วบริษัทลูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรัฐ

วันที่ 16 ก.ย. 2553 เวลา 14:24 น.
กมธ.ป.ป.ช. เปิดเอกสารลับดอนเมืองโทลเวย์ ฮั้วบริษัทลูก ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐ    นาย ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ รองประธานคณะกรรมิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความผิดปกติกรณีการต่อสัญญาของบริษัทดอนเมืองโทลเวย์ ว่า ทางกมธ. พบว่าการต่อสัญญาเริ่มแรกมีการจัดทำขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีการต่อสัญญายกระดับ  11 ปี  ซึ่งตามเงื่อนไขการฟ้องร้องต่างๆ ที่อยู่ในขั้นอนุญาโตตุลาการต้องยกเลิกทั้งหมด แต่ปรากฎว่าบริษัท Walter Bau-AG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของดอนเมืองโทลเวย์ กลับดำเนินการฟ้องอนุญาโตตุลาการเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 1,500 ล้าน บาทกับรัฐบาลไทย แต่การตรวจสอบของ กมธ.พบว่ามีเอกาสารลับระบุผู้อยู่เบื้องหลังการให้เงินค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการฟ้องร้องของบริษัท  Walter Bau-AG จำนวน 15,000 ยูโร คือบริษัทดอนเมืองโทรลเวย์ ซึ่งถือว่าเอกสารลับดังกล่าวเป็นหลักฐานใหม่ที่ได้มอบให้กับอัยการนำไป ประกอบสำนวนในการต่อสู้คดี เพื่อขอบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ พฤติการณ์ของรัฐบาลในขณะนั้นไปยินยอมแก้สัญญาให้เสียเปรียบ ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ อย่างไรก็ตาม ทางกมธ.จะหาข้อสรุปภายใน 1 เดือน เพื่อเสนอให้รัฐบาลรับทราบต่อไป