“มาร์ค” ไฮเทค งัดวิชชวลคอนเฟอร์เรนซ์ตอบคำถามสื่อสดจากโคเปนเฮเกน

วันที่ 16 ธ.ค. 2552 เวลา 15:49 น.
   มีรายงานว่า ในการเดินทางไปประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 และพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. 2552 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานกับบริษัททิสโก ในการนำเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบวิชชวลคอนเฟอเรนซ์ ให้นายอภิสิทธิ์ ทำการแถลงข่าวผ่านจากกรุงโคเปนเฮเก้น

   โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้กับการแถลงข่าวให้กับผู้นำไทยเป็นครั้งแรก และเป็นระบบที่ใช้กับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นครั้งแรกด้วย โดยข้อดีของระบบดังกล่าว มีความไวทั้งภาพและเสียง สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวจากผู้สื่อสารทั้งสองฝ่ายทุกทิศทุกทาง แม้แต่เสียงจับกระดาษ หยิบแก้วน้ำก็ยังได้ยินเสียง เหมือนเป็นการสนทนาอย่างใกล้ชิด

   ทั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ใช้ระบบวิชชวลบคอนเฟอรเรนซ์ ซักถามประเด็นต่างๆกับนายกฯ  ในวันที่ 19 ธ.ค. เวลา 14.30 น. ถึง 15.00 น. ที่เซ็นทรัลเวลิ์ด