"บิ๊กตู่"ลั่นข้าราชการเอี่ยวค้ามนุษย์เจอโทษหนักสั่งย้ายทันที

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 21:00 น.
"บิ๊กตู่"ลั่นข้าราชการเอี่ยวค้ามนุษย์เจอโทษหนักสั่งย้ายทันที
นายกฯขอให้ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อัยการและศาลช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ รัฐบาลจะเข้มงวดลงโทษปรับย้ายทันทีหากมีการเรียกรับผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า แม้ว่าปัญหาวงจรค้ามนุษย์ยังมีอยู่มาก ส่งผลให้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (ทิปรีพอร์ต)ของประเทศไทย มีผลการจัดคงอยู่ในระดับเดิม แต่เราจะพยายามดำเนินการต่อไปซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ จากข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อัยการ และศาล เราต้องช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ออกจากบ้านเมือง รัฐบาลจะเข้มงวด ลงโทษ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามคดีทุกคดี หากมีการเรียกรับผลประโยชน์จะต้องมีการปรับย้าย สอบสวนในทันที เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดจริง ก็ต้องมีโทษทั้งทางอาญา และทางวินัย ไล่ออก ปลดออก

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมนางวีรวรรณ มอสบี้ หรือน้องบุ๋ม นักกิจกรรมหญิงไทย ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก (HUG Project) เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้รับการยกย่องให้เป็นนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์ เราไม่อยากเพิกเฉยโจทย์ใหญ่ของประเทศวันนี้ ไม่ใช่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความปรองดองของคนในชาติเท่านั้น แต่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่า เราจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างไร ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งตนเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมีการเปิดช่องให้มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสผ่านโอเอสเอส และสายด่วนต่างๆ มีการออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และ การกำหนดราคากลาง รวมทั้ง เพื่อรักษาวินัยการเงิน การคลัง เช่น พ.ร.บ.งบประมาณและวินัยการคลังริเริ่มการใช้สัญญาคุณธรรม (ไอพี) และ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ซีโอเอสที) เพื่อลดความเสียหายจากการคอรัปชั่นและ เน้นการมีส่วนร่วม เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาใดๆ ก็ตาม หากบกพร่องในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวร เพราะโครงสร้างมีสนิมที่เนื้อในแล้วตั้งแต่ต้น เราจึงจะติดตาม จับกุม ดำเนินคดีให้ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะวันนี้มีปรากฏในหลายวงการ จึงขอเตือนไว้ก่อนภาคธุรกิจเอกชนต้องไม่ไปเสนอผลประโยชน์ หากใครมีข้อมูล ให้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส มาที่นายกรัฐมนตรีได้โดยตรง ในทันที ทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับ.