คลิปข่าว ความเห็น พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

วันที่ 16 ก.ย. 2553 เวลา 09:07 น.
ประธานวุฒิสภาก็เชื่อว่าการออกกฏหมายนิรโทษกรรมไม่ใช่สูตรสำเร็จในการสร้างความปรองดอง ขณะที่นายกฯระบุว่าหาก พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร เข้ามาช่วยจะทำให้ง่ายขึ้น