วัฒนาโว"ระบอบทักษิณ"สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เวลา 13:55 น.
วัฒนาโว"ระบอบทักษิณ"สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
"วัฒนา" ยก "ระบอบทักษิณ" สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ลั่นไม่เคยวางกลไกสืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ระบุหัวข้อว่า "ระบอบทักษิณ" โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ระบอบทักษิณ" คือระบบการบริหารที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนตามแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส" รักษากรอบวินัยการเงินและการคลัง ทำให้ประชาชนมีรายได้ เกิดกำลังซื้อและเกิดการจับจ่ายใช้สอย ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้เม็ดเงินภาษีเพิ่มมากขึ้นซึ่งรัฐจะได้นำใช้เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนต่อไป

ตัวอย่างการลดรายจ่ายคือ 30 บาทรักษาทุกโรค ส่วน OTOP และกองทุนหมู่บ้านคือการเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับประชาชน ระบอบทักษิณเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของประชาชนคือความมั่นคงของรัฐบาล ดังนั้น เงินงบประมาณจึงถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนมากกว่าการติดอาวุธให้กองทัพ เศรษฐกิจจึงเข้มแข็ง การส่งออก การบริโภคภายในและการลงทุนขยายตัว จีดีพีเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้จัดเก็บภาษีได้เกินกว่าเป้าหมายส่งผลให้จัดทำงบประมาณแบบสมดุลไม่ต้องไปกู้เงินมาชดเชย ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่รักษาวินัยการเงินการคลังโดยระดับหนี้สาธารณะอยู่ในกรอบของกฎหมาย ส่วนงบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จะถูกใช้อย่างจำกัด เช่น งบของกระทรวงกลาโหม เป็นต้น ซึ่งก็พิสูจน์ถึงวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องเพราะจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีศึกสงคราม อาวุธที่มีอยู่กลับถูกนำมาใช้ยึดอำนาจและปราบปรามประชาชนฝ่ายตรงข้าม ตามสถิติและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่โพสต์มาท้ายบทความนี้

การทำลายระบอบทักษิณไม่ต้องไปสุมหัววางแผนทำเรื่องที่น่าอับอาย เพราะทักษิณไม่เคยวางกลไกเพื่อสืบทอดและเบียดบังอำนาจของประชาชน เพียงทำให้ประเทศเจริญประชาชนอยู่ดีกินดีมากกว่าที่ทักษิณเคยทำไว้คนก็จะลืมทักษิณเอง แต่การยึดอำนาจแล้วสถาปนารัฐทหาร บริหารแบบไร้วิสัยทัศน์แล้วหาข้อแก้ตัวด้วยการโทษคนอื่น จำกัดสิทธิและเสรีภาพ ละเมิดสิทธิมนุษยชน สร้างฝันลมๆ แล้งๆ รายวันสุดแต่ปากจะพาไป สร้างภาระหนี้สินเพิ่มและประชาชนทุกข์ยาก จ้องแต่จะตัดสิทธิของประชาชนแต่เพิ่มงบประมาณให้กองทัพที่สวนทางกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำ คือการทำให้ประชาชนโหยหาระบอบทักษิณเพราะความหิวโหยและเงินในกระเป๋าที่หายไป