"วิษณุ"ชี้ควรยุติเรื่องขึ้นแวตได้แล้วรัฐบาลไม่ได้คิด

  • วันที่ 20 พ.ค. 2560 เวลา 15:31 น.

"วิษณุ"ชี้ควรยุติเรื่องขึ้นแวตได้แล้วรัฐบาลไม่ได้คิด

รองนายกฯวิษณุ เครืองามชี้ควรยุติเรื่องการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้วรัฐบาลยังไม่คิดเรื่องนี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่ได้คิดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ1 ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบรายงานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการพูดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตาม รัฐบาลไม่ได้คิดในเรื่องนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดในเรื่องนี้ ก็น่าจะยุติได้แล้ว

 

         

ข่าวอื่นๆ