ก.ยุติธรรมยังไม่ปลดลูกจ้างชั่วคราวกำลังหาเงินมาช่วย

วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 15:49 น.
ก.ยุติธรรมยังไม่ปลดลูกจ้างชั่วคราวกำลังหาเงินมาช่วย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเผยกำลังหาเงินนอกงบประมาณช่วยลูกจ้างชั่วคราวกว่า2พันอัตราขณะนี้ไม่ถึงขั้นต้องเลิกจ้างยังบริหารงานต่อไปได้  

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรณีที่ข่าวว่าสิ้นปีงบประมาณ 2560 กระทรวงฯ จะเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวกว่า 2,000 อัตรา เนื่องจากไม่มีงบประมาณว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงขั้นนั้น แต่ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบไปประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กรมบังคับคดี และทุกหน่วยงานในสังกัดที่ใช้เงินนอกงบประมาณ จ้างลูกจ้างชั่วคราวอยู่ โดยกำชับให้มีความชัดเจนเร็วที่สุด ไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ 

นายชาญเชาวน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เงินนอกงบประมาณที่ใช้ยังคงมีอยู่ เพราะเกิดจากการหมุนเวียนในระบบ โดยจะต้องพิจารณาตามกฎหมายระเบียบว่า เงินที่ใช้จะเพียงพอจ้างทุกคนต่อได้อย่างไร และความจำเป็นแต่ละตำแหน่งยังมีอยู่อีกหรือไม่ ดังนั้นกระทรวงฯ จึงต้องหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาจัดระดับความสำคัญให้ชัดเจน แต่คงไม่ถึงเลิกจ้างที่เดียวเพื่อให้สามารถบริหารงานต่อไปได้

“ ไม่ใช่ 30 ก.ย. จบปีงบ 60 ไม่ถึงขั้นเงินงบประมาณหมดเหลือศูนย์บาท เพราะในระบบมีการหมุนเวียนทุกวัน แต่ก็ต้องรู้กันเร็วหน่อยว่า เงินที่พูดถึงกันอยู่เหลือจริงๆ เท่าไหร่ และความจำเป็นของตำแหน่งที่จ้างจริงๆ เท่าไหร่” ปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุ