กรณ์"นำทีม รมต.ขึ้น"รถเมล์ฟรี"

  • วันที่ 15 ธ.ค. 2552 เวลา 17:26 น.

      นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีกหลายคน ใช้บริการรถโดยสารประจำทางฟรี จากโรงพยาบาลศิริราชมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการรถเมล์ฟรี เพื่อประชาชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 5 มาตรการ 3 เดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุออกไป

   นายกรณ์ กล่าวว่า การอนุมัติการต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพ จะมีการนำงบประมาณประจำปี 2554 ไปใช้ชดเชยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวงเงินที่ค้างชำระทั้งหมด รวมกว่า 25,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการรักษาระเบียบวินัยทางการเงินการคลัง พร้อมย้ำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะจัดหารถโดยสารประจำทางฟรีให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ