"ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.ชงเรื่องเรือดำน้ำให้ศาลปกครองสอบ 8 พ.ค.นี้

วันที่ 07 พ.ค. 2560 เวลา 13:26 น.
"ศรีสุวรรณ" จี้ สตง.ชงเรื่องเรือดำน้ำให้ศาลปกครองสอบ 8 พ.ค.นี้
"ศรีสุวรรณ" เตรียมจี้ สตง.ชงเรื่องโครงการเรือดำน้ำให้ศาลปกครองตรวจสอบ 8 พ.ค.นี้ ชี้ทัพเรือรีบซื้อไม่ฟังเสียงประชาชน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีที่ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ (สธ.ทร.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปลงนามจัดจ้างสร้างเรือดำน้ำลำแรก วงเงิน 13,500 ล้านบาท ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนว่า เป็นการรุกลี้รุกรนเร่งรีบไปลงนามเซ็นสัญญา โดยไม่คำนึงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนถึงความไม่เหมาะสม เพราะประเทศไทยอยู่ในภาวะสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

รวมทั้งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 23 ของพ.ร.บ. วิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2503 ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพัน 7 ปีที่จะต้องขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 1 ต.ค.2559 คือภายใน 30 พ.ย.2559 แต่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมาอนุมัติให้มีการจัดซื้อได้เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา จึงอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งต่อกฎหมายดังกล่าว  และการลงนามซื้อเรือดำน้ำแบบจีทูจี จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 2560 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสียก่อน

ดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเสนาธิการทหารเรือไปลงนามในสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงเข้าข่ายเป็นการกระทำอื่นใดของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทางสมาคมฯ จึงจำต้องทำความจริงให้ปรากฏ โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 231 (2) ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อขอให้เสนอเรื่อง พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองพิจารณาโดยเร็ว ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต