"สุริยะใส" แนะรัฐแจงนักการเมืองเข้าข่ายจ่ายภาษีมีใครบ้าง

วันที่ 19 มี.ค. 2560 เวลา 17:33 น.
"สุริยะใส" แนะรัฐแจงนักการเมืองเข้าข่ายจ่ายภาษีมีใครบ้าง
"สุริยะใส" ชี้ปรองดองต่างจากฮั้ว บี้เก็บภาษี 60 นักการเมืองในสมัยมาร์ค-ปู ไม่กระทบปรองดอง

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียกร้องให้กรมสรรพากรดำเนินการเรียกเก็บภาษีจากนักการเมืองทั้งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาลอภิสิทธิ์ โดยใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับการดำเนินการกรณีเรียกเก็บภาษีการซื้อขายหุ้นชินฯ จากนายทักษิณ ชินวัตร

นายสุริยะใส กล่าวว่า การดำเนินการโดยใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับทุกคนเป็นสิ่งที่กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ให้ประชาชนรู้สึกและเข้าใจไปว่าทางการใช้กลไกภาษีมากลั่นแกล้งเล่นงานคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะมีความพยายามที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงกันอยู่ตลอดเวลา

"ผมอยากให้กรมสรรพากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบแจกแจงกับสังคมว่าเบื้องต้นมีนักการเมืองกว่า 60 คนที่เข้าข่ายต้องจ่ายภาษีคล้ายๆ กรณีหุ้นชินฯ นั้นมีใครบ้างควรอธิบายกับสังคม ไม่ใช่ปล่อยอึมครึมหรือตีความกันไป ซึ่งอาจทำให้มองได้ว่าเป็นแค่การขู่หรือปรามนักการเมืองให้เข้าสู่กระบวนการปรองดองเท่านั้น เพราะอาจโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเอง

"ผมเชื่อว่าการดำเนินการตรงไปตรงมาของกรมสรรพากรจะไม่กระทบกับกระบวนการสร้างความปรองดองเพราะใช้บรรทัดฐานเดียวกัน ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ หากไม่ทำหรือเลือกทำเป็นบางกรณีต่างหากที่ทำลายหลักการปรองดอง  ซึ่งกระบวนการปรองดองจะต้องทำให้คนทุกกลุ่มอยู่ในระบบกฎหมายเดียวกัน"

นายสุริยะใส กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มพยายามยกเอาการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตของตนมาเป็นข้ออ้างในกระบวนการสร้างความปรองดองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะการปรองดองต่างจากการฮั้วทางการเมือง ใครทำผิดกฎหมายก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผิดจริงและมีกระบวนการรับผิดและลงโทษ