"ปู่ชัย" แจง ส่งเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้นายกฯ แล้ว โยนรัฐบาลทำต่อ

วันที่ 11 ธ.ค. 2552 เวลา 16:34 น.
   นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบเรื่องจากประธานคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ เรื่องที่รัฐบาลขอให้ทางสภาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว  และหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วได้ส่งเรื่องกลับไปยังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค. 

   สำหรับขั้นตอนต่อไป ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ถ้าจะเสนอกฎหมายมาให้รัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เสนอเป็นกฎหมายมา สภาก็จะรับเรื่องเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาต่อไป
 
   นายชัย กล่าวอีกว่า กรณีที่ฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมกระบวนการแก้ไขนั้น ในฐานะประธานไม่สามารถประสานให้ฝ่ายค้านมาเข้าร่วมได้ เนื่องจากประธานต้องทำหน้าที่เป็นกลางจริง ๆ ใครทำเรื่องมาก็บรรจุเข้าระเบียบวาระ เพราะกฎหมายเสนอได้หลายทาง ประชาชน รัฐบาล ก็เสนอได้  ส.ส.125 คนก็เสนอได้